Üyelik Sözleşmesi

BiVizit Üyelik Sözleşmesi

 

TARAFLAR

Sözleşmeye Konu İnternet Sitesi;

https://www.BiVizit.com (Bundan Sonra “BiVizit” olarak anılacaktır.)

Şirket;

İsmet Paşa Mh. Çağatay Sk. No: 43/A Merkez/YALOVA adresinde bulunan Olla Oğuzhan SARI şirketi (Bundan sonra “OLLA” olarak anılacaktır.)

Üye;

BiVizit internet sitesi’ne üye olan internet kullanıcı (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

Kullanıcı Adı;

BiVizit internet sitesine üye olan kişi veya kurumların BiVizit internet sitesine kayıt olurken ve/veya giriş yaparken kullandıkları kullanıcı adı, e-posta adresi veya telefon numarası (Bundan sonra “Kullanıcı Adı” olarak anılacaktır.)

1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu OLLA’nın sahip olduğu BiVizit internet sitesi ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyaz ederler.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.a. Bilgi güvenliği. Kullanıcı, BiVizit internet sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı Kullanıcı Adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumuyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan OLLA’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.b. Bilgi Doğruluğu. Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, BiVizit internet sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde OLLA’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. OLLA, Kullanıcı tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Kullanıcı sorumludur ve OLLA’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.c. Kanun ve Kurallara Uyma. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, BiVizit internet sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, OLLA tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve BiVizit internet sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.d. Bilgilendirme. Kullanıcı, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Kullanıcı, OLLA tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu BiVizit internet sitesinde iletişim sayfasındaki form aracılığıyla veya e-posta adresine yazılı olarak bildirimde bulunabilir veya 0 850 850 6552 Olla Whatsapp hattı üzeirnden talebini gerçekleştirebilir. Kullanıcı tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin OLLA’ya ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Kullanıcıya elektronik ileti gönderimi durdurulur.

2.e. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

2.f. Kişisel Veri Kullanımı.Kullanıcı’nın BiVizit internet sitesine üye olurken https://www.wezit.me/uye-ol veya ingilizce olarak https://www.wezit.me/register adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, BiVizit internet sitesinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğu alışverişleri ve OLLA’ya sağlanan bilgiler uyarınca Kullanıcı’nın ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirme yapılması, OLLA tarafından Kullanıcı’ya sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve Kullanıcı’nın bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya OLLA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Kullanıc’nın beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Kullanıcı’nın hizmetine sunulabilmesi, Kullanıcı’ya önerilerde bulunabilmesi, Kullanıcı’nın şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0 850 850 6552 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve Kullanıcı, OLLA’nın ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve Kullanıcı’nın paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilir.

2.g. Kullanıcı’nın BiVizit internet sitesine üye olurken https://www.wezit.me/uye-ol veya ingilizce olarak https://www.wezit.me/register adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren BiVizit internet sitesini  kullanım sırasında BiVizit ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek ulaşılabilir. Kullanıcı, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, BiVizit ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin BiVizit internet sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine ve bu bilgilerinin OLLA ve iştiraki şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.

Kullanıcının sağladığı bilgiler aşağıdaki gibidir:

• Ad

• Soyad

• E-posta adresi

• Kullanıcı Adı

2.h. BiVizit, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için OLLA yüzde yüz garanti vermemektedir.

2.i. Kullanıcı’nın Kullanıcı Adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan OLLA’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. OLLA’ya yöneltilen tüm iddialar Kullanıcı’ya iletilecektir. OLLA’nın rücu hakkı saklıdır.

2.j. Kullanıcı, BiVizit internet sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin BiVizit internet sitesinin kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.

2.k. İnternet Sitesinin Kullanımından Sorumluluk. Kullanıcı, BiVizit internet sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak BiVizit internet sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde OLLA’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda OLLA, Kullanıcı’nın web sitesini kullanımını durdurabilme,hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma hakklarını saklı tutar. Ayrıca, OLLA’nın, BiVizit internet sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve BiVizit internet sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. BiVizit internet sitesinin Kullanıcı tarafından kullanımı sırasında Kullanıcı ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili OLLA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve Kullanıcı kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

2.l. Web sitesinin Yönetimi. Kullanıcı, OLLA ve iştiraki şirketlerinin önceden bildirmeden BiVizit internet sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Kullanıcı’ya sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan OLLA, OLLA İştiraki şirketler ve ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2.m. Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin BiVizit internet sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.n. Web sitesinin kullanımında Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Kullanıcı bilmekte ve kabul etmektedir.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcı, BiVizit internet sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların OLLA’ya  ait ve/veya OLLA tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta OLLA’ya ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini OLLA’nın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Kullanıcı, OLLA’ya ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı OLLA’nın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

4. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Kullanıcı (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Kullanıcı iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile OLLA işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Kullanıcı bu durumda OLLA’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

6. DEVİR

Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. OLLA işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Kullanıcı’nın ön iznini almaksızın OLLA ve iştiraki şirketlerine devredebilir.

7. YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. OLLA, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8. DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler OLLA’nın takdirine bağlı ve tek taraflı BiVizit internet sitesinde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Kullanıcılar, bu değişiklikleri BiVizit internet sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.

9. BAŞLIKLARIN YORUMLANMASI

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

10. YETKİ

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.